Služby

Připravíme vše potřebné pro váš projekt. Nechte to na nás.

Zpracování dispozičních studií a studií proveditelnosti

Zpracování Dokumentace pro Územní rozhodnutí

Zpracování Dokumentace pro Stavební povolení ve všech potřebných profesích

Zpracování Dokumentace pro Výběr zhotovitele ve všech potřebných profesích

Zpracování Dokumentace pro Realizaci ve všech potřebných profesích

Autorský dozor projektanta

Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrské služby, spočívající v projednání projektových dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi a v zajištění všech typů povolovacích řízení na Stavebním úřadu